เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนอง...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 110]
 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทดดำเนินการย้ายเสาไฟ...[วันที่ 2022-05-13][ผู้อ่าน 101]
 
  ดำเนินการออกสำรวจโครงการในปีงบประมาณ 2565 และดำเนิ...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 101]
 
  ดำเนิกนารซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 5 จุด ภายในเขต...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 103]
 
  กองช่างดำเนินการออกบริการซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า ตะแกรงท่...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 170]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 [วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 115]
 
  ออกบริการน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 103]
 
  แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 10]