เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปีง...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 33]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกอ...[วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 38]
 
  กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 41]
 
  ร่วมต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ออกติ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 25]
 
  ร่วมต้อนรับ นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบา...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สามัยสามัญ สมัยที่ ...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 20]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง และพิธีถวายพานพุ...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ จะชาล...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 22]