เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการนี้ เพื่อให้มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อำเภอด่านขุนทด ขอให้ความร่วมมือประชาชน ดังนี้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารด้านล่าง    เอกสารประกอบ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2564