เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ระกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ปี 2562  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562