เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.3๐น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ