เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม


สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด    เอกสารประกอบ สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ