เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563