เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8676/2563 เรื่อง เปิดตลาดนัด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8676/2563 เรื่อง เปิดตลาดนัด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งเปิดตลาดนัด หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มดีขึ้น จึงเห็นสมควรผ่อนคลายมาตรการบางประการเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ในบางกรณี จำกัดขายได้เฉพาะสินค้า 5 หมวด อาทิ สินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน สินค้าเครื่องครัวสินค้าชำระความสะอาด และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการตลาดนัด ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแฮลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ไม่บ้วนน้ำลายลงในพื้นที่สาธารณะ เลือกสินค้าตามมาตรการความปลอดภัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ขณะอยู่ในตลาดนัด เมื่อซื้อสินค้าเสร็จให้รีบกลับบ้านพักทันที หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ควรงดการใช้บริการ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกั    เอกสารประกอบ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8676/2563 เรื่อง เปิดตลาดนัด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563