เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม

    รายละเอียดข่าว

จากข้อมูลในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ ช่วงปิดเทอม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนมากที่สุด ในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเด็กมักจะชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง ขาดทักษะ การเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง (กระโดดลงไปช่วยเพราะคิดว่าว่ายน้ำเป็น) ประกอบกับครอบครัว ชุมชน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่กำหนดพื้นที่เล่นให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก และมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้กับเด็กโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเมาสุราแล้วพากันไปเล่นน้ำ จึงทำให้เกิดการสูญเสียขึ้น
จึงประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องดูแล ให้ความรู้กับเด็กๆ ห้ามเล่นน้ำ ตามลำพัง และต้องรู้จักวิธีช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบเหตุ และกำชับร้านค้าต้องจัดที่สำหรับเล่นน้ำและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอลฮอลทุกประเภทในบริเวณดังกล่าว
ขอบคุณภาพจาก:กรมควบคุมโรค    เอกสารประกอบ การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2563