เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3761/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3761/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
#สรุปสาระสำคัญ
#ให้ปิดสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง #อาทิ #เช่น #โรงยิมเนเซียม #หรือในลักษณะอาคาร #สนามกรีฑา #สนามฟุตบอล #สนามบาสเกตบอล #สนามวอลเลย์บอล #สนามตะกร้อ #สนามฟุตซอล #หรือในลักษณะคล้ายกัน #เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด    เอกสารประกอบ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3761/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2563