เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนท้องถิ่น นม.ถ.61-010 ถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนท้องถิ่น นม.ถ.61-010 ถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingป
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2563