เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรงโดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ ตามรายละเอียดนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563