เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
-----------------------------------
ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณบทบาท และความสำคัญของตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรรมต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน กำหนดการ ตามเอกสารด้านล่างนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563