เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/79 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ขยายเขตระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/79 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ขยายเขตระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย    เอกสารประกอบ หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/79 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ขยายเขตระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ