เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 071894 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง คำแนะนำ การเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0718/94 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง คำแนะนำ การเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2)    เอกสารประกอบ หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 071894 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง คำแนะนำ การเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ