เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว86 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว86 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     เอกสารประกอบ หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว86 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ