เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว4571 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564   เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว4571 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564   เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     เอกสารประกอบ หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว4571 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564   เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ