เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง คำแนะนำการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา 

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง คำแนะนำการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา     เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง คำแนะนำการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา 
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ