เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 

     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564