เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด (CCTV)) พร้อมติดตั้ง [ 17 ก.ค. 2558 ]136
82 กำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องวงจรปิด (CCTV))พร้อมติดตั้ง [ 6 ก.ค. 2558 ]151
83 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2558 ]126
84 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง สอบราคมซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง [ 28 พ.ค. 2558 ]127
85 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 เม.ย. 2558 ]121
86 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล [ 14 พ.ย. 2557 ]122
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) จำนวน ๑ หลัง [ 29 ต.ค. 2557 ]127
88 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1 และถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/6 [ 13 ก.ย. 2556 ]127
89 ประการศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี [ 1 ส.ค. 2556 ]113
90 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น [ 3 ก.ย. 2555 ]146
91 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4/1 และถนนหนองกราด 2/1 [ 30 ก.ค. 2555 ]119
92 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบบบายน้ำ ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 4/1/1 (ซอยข้างบ้านนายสมชาย) [ 30 ก.ค. 2555 ]123
93 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พร้อมอุปกรณ์) จำนวน๑คัน [ 25 เม.ย. 2554 ]129
94 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 พ.ค. 2553 ]145
95 ประมูลจ้างก่อสร้างประเภท ระบบระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 เม.ย. 2553 ]129
96 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ธ.ค. 2552 ]119
97 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด [ 17 ก.ย. 2552 ]146
98 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมรถบรรทุกขยะ [ 24 ส.ค. 2552 ]124
 
|1|2|3|4หน้า 5