เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2560 ]248
42 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (จากข้างบ้านนายขม ฟ้าคุ้ม ถึงสี่แยกหอกระจายข่าว หมู่ที่3) ชุมชนหนองกราด [ 28 เม.ย. 2560 ]227
43 การคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล หมู่ที่ 13 ชุมชนหนองยายหอม (ซอยข้างบ้านนางเพลิน ชอบใจ) [ 28 เม.ย. 2560 ]230
44 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางปริศนา เมียกขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]235
45 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางโข สวยขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]251
46 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผน) [ 31 มี.ค. 2560 ]308
47 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายแฉล้ม เดชธนาธร) ชุมชนเทวานิมิตหมู่ที่16 [ 10 มี.ค. 2560 ]250
48 โครงการก่อสร้างถนน และระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางนกเขา [ 17 ก.พ. 2560 ]237
49 โครงการก่อสร้างถนน และระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางน้อย โพธิ์คาศรี [ 17 ก.พ. 2560 ]241
50 โครงการก่อสร้างถนนแลระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางน้อยโพธิ์คาศรี [ 17 ก.พ. 2560 ]253
51 โครงการก่อสร้างถนนแลระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางนกเขา [ 17 ก.พ. 2560 ]229
52 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอซอยข้างบ้านนายแท่น ศรีทอง ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 [ 14 ธ.ค. 2559 ]225
53 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ย. 2559 ]355
54 โครงการซ่้อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลสายกำลังเอก [ 6 ก.ย. 2559 ]219
55 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายชาญรักษ์ นาประสิทธิ์ ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 31 ส.ค. 2559 ]226
56 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (บริเวณทางแยก โรงเรียนหนองกราดวัฒนาด้านทิศตะวันตก) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมูที่ 13 [ 31 ส.ค. 2559 ]254
57 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายใหม่แหลม-ทอง (ซอยข้างบ้านางสุดใจ พูดขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 19 ส.ค. 2559 ]242
58 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบึงหนองใหญ่-เหมือนส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่3 [ 19 ส.ค. 2559 ]257
59 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหลังสำนักงานเทศบาล-สุดเขตเทศบาล ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่4 [ 8 ส.ค. 2559 ]242
60 การคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ข้างฟาร์มไก่สุวรรณ)ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 8 ส.ค. 2559 ]233
 
|1|2หน้า 3|4|5