เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเขียว ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่3 [ 21 ส.ค. 2560 ]147
42 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายแก้ว เสิดขุนทด) [ 21 ส.ค. 2560 ]131
43 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลตำบลข้างบ้านนายเฉลิม อยู่จัตุรัส) ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2560 ]134
44 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ส.ค. 2560 ]126
45 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง และทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ชุมชนโกรกสมอ) หมู่ที่ 4 [ 31 ก.ค. 2560 ]137
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ชุมชนสุขสันต์) หมู่ที่ 14 [ 31 ก.ค. 2560 ]134
47 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2560 ]122
48 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (จากข้างบ้านนายขม ฟ้าคุ้ม ถึงสี่แยกหอกระจายข่าว หมู่ที่3) ชุมชนหนองกราด [ 28 เม.ย. 2560 ]136
49 การคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล หมู่ที่ 13 ชุมชนหนองยายหอม (ซอยข้างบ้านนางเพลิน ชอบใจ) [ 28 เม.ย. 2560 ]130
50 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางปริศนา เมียกขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]146
51 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลหมู่ที่13ชุมชนยายหอม (ซอยข้างบ้านนางโข สวยขุนทด) [ 18 เม.ย. 2560 ]121
52 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผน) [ 31 มี.ค. 2560 ]122
53 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายแฉล้ม เดชธนาธร) ชุมชนเทวานิมิตหมู่ที่16 [ 10 มี.ค. 2560 ]118
54 โครงการก่อสร้างถนน และระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางนกเขา [ 17 ก.พ. 2560 ]113
55 โครงการก่อสร้างถนน และระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางน้อย โพธิ์คาศรี [ 17 ก.พ. 2560 ]119
56 โครงการก่อสร้างถนนแลระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางน้อยโพธิ์คาศรี [ 17 ก.พ. 2560 ]116
57 โครงการก่อสร้างถนนแลระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางนกเขา [ 17 ก.พ. 2560 ]113
58 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอซอยข้างบ้านนายแท่น ศรีทอง ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 [ 14 ธ.ค. 2559 ]124
59 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ย. 2559 ]133
60 โครงการซ่้อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลสายกำลังเอก [ 6 ก.ย. 2559 ]116
 
|1|2หน้า 3|4|5