เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจาก นายนายวิรัตน์ เสรีวงศ์เวช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนายสุวิทย์ เสาโกมุท บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกราด วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างบ้านนายสุวิทย์ เสาโกมุท และ กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนโกรกสมอ ข้างบ้านนายมานะศักดิ์ เกวขุนทด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14