เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดรอบบึงหนองใหญ่


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นำเจาหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดรอบบึงหนองใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกราด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14