เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในหมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด , หมู่ที่ 13 จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ตามที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด แแจ้งมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14