เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด ณ จุดที่ 3 หน้าร้านวัฒนาก่อสร้าง เพื่อรอรับคบไฟจาก เทศบาลตำบลด่านขุนทด และส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ต่อไป

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14