เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกปฏิบัติงานร่วมกันดับไฟที่ไหม้บ่อขยะ


วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งไฟไหม้บ่อขยะ จึงมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกปฏิบัติงานร่วมกันดับไฟที่ไหม้บ่อขยะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผลการปฏิบัติงานสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้เรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14