เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะติดตาม


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะติดตาม เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์ ณ ห้องประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11