เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมามา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด นำนโยบายของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คุณครูได้ดูแลนักเรียนดื่มนม และนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เดินจงกรม นั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน ,ก่อนกลับบ้าน ทุกวัน

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11