เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566


วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11