เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกราด


วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ นายฐานะ มาศขุนทดปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกราด เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานบุญประเพณีบุญผเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11