เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรม 5ส./Big cleaning day และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์


วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5ส./Big cleaning day นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร,คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด , นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมกิจกรรม 5ส./Big cleaning day และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11