เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกตรวจถนน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการออกตรวจถนน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-02