เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งาน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งาน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-02