เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณถนนกำลังเอกและบริเวณศาลหลวงปู่คง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณถนนกำลังเอกและบริเวณศาลหลวงปู่คง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-02