เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด


วันที่ 26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตอำเภอด่านขุนทด ร่วมประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด (บึงบ้านหาญ) ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-02