เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหองกราด ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-02-07
2023-02-07
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-24
2023-01-23