เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่  14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองกราด กองการศึกษา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล1 และ ชั้นอนุบาล 2 พร้อมผู้ปกครองติดตามไปช่วยดูแลเด็กๆที่ร่วมโครงการด้วย  โดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมส่งนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ด้วย

2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11