เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกตรวจสอบสำรวจถนนแต่ละเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อถนนหลวหมายเลข 2217 และในพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่ไม่เชื่อมต่อกัน


วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา09:00น  ด้วยทางเทศบาลตำบลหนองกราด โดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหหนองกราด  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาเทศบาลตำหนองกราด นายสุกรีย์ ศุภมงคล ผู้อำนวยกองช่าง นายสมเจตน์ อานสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจสอบสำรวจถนนแต่ละเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อถนนหลวหมายเลข 2217 และในพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่ไม่เชื่อมต่อกัน หลายจุดด้วยกันครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้เสนอในที่ประชุมสภาห้วงที่ผ่านมา เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สัญจรผ่านไปมาสะดวกขึ้น  และทั้งนี้ได้เสนอซ่อมแซม
กรณีถนนเชื่อมต่อถนนหลวงหมายเลข2217 ได้เชื่อมอยู่แล้ว เบื้องต้น  ตรวจสอบมีถนนที่เชื่อมต่อถนนหลวงหมายเลข2217 ที่ต้องซ่อมแซม ทั้งหมด 7 จุด   พร้อมติดตามการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล) เส้นกำลังเอกที่ชำรุด เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สำรวจตรวจสอบไว้เป็นข้อมูล เพื่อได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27