เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบบระบายน้ำหมู่ที่ 3 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะกำลังเอก 8 


วันที่ 14 มิถุนายน 2565   กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด  ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบบระบายน้ำหมู่ที่ 3 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะกำลังเอก 8  ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน   ผลการดำเนินการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27