เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการถมดินกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ


  วันที่ 14 มิถุนายน 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการ ถมดินกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27