เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรม 5ส./ Big cleaning day


 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5ส./Big cleaning day นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด, ปลัดเทศบาล, กำนันตำบลหนองกราด , ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ,  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ,ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน ,ประชาชนและพนักงานเทศบาล  โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด รถกระเช้ากองช่างเทศบาลตำบลหนองกราด และนักเรียนจากโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม 5ส./Big cleaning day ในครั้งนี้

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27