เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศาล เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ผลการดำเนินงานเป้นไปด้วยความเรียบร้อย 

2023-02-07
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-19