เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศาล เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ผลการดำเนินงานเป้นไปด้วยความเรียบร้อย 

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27