เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบลตำบลหนองกราด


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบลตำบลหนองกราด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย





2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27