เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดได้เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3   ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27