เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ได้รับความอนุเคราะห์  ยางรถยนต์เก่า ยางรถจักรยานยนต์เก่า เพื่อมาใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับความอนุเคราะห์  ยางรถยนต์เก่า ยางรถจักรยานยนต์เก่า เพื่อมาใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนับสนุน ดังนี้
1 นายสากล ชุ่มตะคุ ยางรถยนต์ 2 เส้น
2 นายพัฒนพันธ์  พันธุรัตน์  ยางรถจักรยานยนต์ 7เส้น
3 ร้านอู่สมควร ยางรถยนต์ 22 เส้น

ต้องขอบพระคุณทุกท่นมาค่ะ

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27