เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีเปิดใช้ถนน.อบจ.นม 08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราด


วันที่  9 กุมภาพันธ์  2565 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นายธวัช ศิริปริญญ่นันท์ สจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 นายเจฎา พิทยาภรณ์ สจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหนองกราด ร่วมพิธีเปิดใช้ถนน.อบจ.นม 08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราดและร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565   ณ วัดหนองแหน  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27