เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เรื่อง การพบซากสัตว์ในเขตตำบลหนองกราด


วันที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก นางแดง บีกขุนทด บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ว่าพบ ซากสัตว์ไม่ทราบชนิดในบริเวณที่ดินของตน ซึ่งเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 97188 เลขที่ดิน 200 เล่ม 972 หน้า 88 หน้าสำรวจ 11948 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จึงแจ้งให้นายอำเภอด่านขุนทดได้รับทราบ  และคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทสบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว   พร้อมแจ้งให้ สำนักงานธรณีวิทยา เขต 2 จังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27