เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปรียาภรณ์ พลฉิมพลี  ผู้อำนวยการกองลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปรียาภรณ์ พลฉิมพลี  ผู้อำนวยการกองลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27