เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยม จนท.จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองกราด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


เมื่อวันที 1 มกราคม 2565 เวลา เวลา 12.00 น. คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และอปพร. ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบหนองกราด ต่อมา เวลา 12.45 น นายสุรศักดิ์ ขันที ปลัดอำเภอด่านขุนทด ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และอปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องขอบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27