เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  6 มกราคม 2556  เวลา 11.00 น. นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27